• Alla fält är obligatoriska - Måste fyllas i !
 • Endast ett länkförslag per webmaster/emailadress.
 • Webmaster måste ha kontroll över sidan, kunna göra ändringar.
 • Detta formulär är inte avsett för radannonser (kortsiktig annonsering) -
 • Radannonser skickas in  här.
 •   Beskrivande rubrik
  Vad sidan handlar om :
  (Max 38 tecken) Ex.: Konstföremål - Gamla bilar - Kläder - el.dyl.  Länkannons-text. Beskriv sidans innehåll, i korthet:
  Utskriften formateras ej. Använd INTE ENBART STORA BOKSTÄVER ! !

       Webadress : ( www.domännamn.se/~min_hemsida.html )  
   
       Länktext - Hemsidans Namn (Titel)
   
       EMAIL adress :   Kontrollera den noga !
    
       Vi publicerar inte medskickade "banners" (möjligen en "thumbnail").
    Webmaster: FÖRNAMN
  EFTERNAMN :
    Telefon :

       


      Kontrollera att EMAIL-adressen stämmer (bäst är att KOPIERA in den) !
      Om den inskrivna emailadressen är felaktig, kan länk-förslaget inte godtas !

                         

      Tryck på "SKICKA LÄNKFÖRSLAG"  !

  Email : adm-s@global-linkexpress.net